Respiratory Syncytial Virus Vaccine Reviews ➡️ Results 2024

Respiratorisk syncytialvirus-vaccine Anmeldelser

RSV, eller respiratorisk syncytialvirus, er en af de vigtigste årsager til akut luftvejssygdom blandt spædbørn og ældre voksne. Alene i USA er virussen ansvarlig for indlæggelse af mindst 177.000 ældre voksne hvert år, hvoraf 14.000 dør på grund af infektioner.

RSV er også årsag til, at ca. 3 millioner børn under fem år indlægges på hospitalet ud af de anslået 33 millioner tilfælde, der rapporteres hvert år. Af disse børn dør ca. 120 000 af komplikationer i forbindelse med infektionen hvert år. 

Disse statistikker viser den svimlende sygdomsbyrde, som respiratorisk syncytialvirus medfører, og hvorfor en tilsvarende vaccine er af afgørende betydning. Men findes der i øjeblikket nogen immuniseringsmuligheder mod RSV? Læs med for at få mere at vide om respiratorisk syncytialvirus, hvordan man håndterer det og eventuelle immuniseringsmuligheder, der i øjeblikket er godkendt til RSV. 

Hvad er respiratorisk syncytialvirus (RSV)?

Respiratorisk syncytialvirus, RSV, er et patogen, der almindeligvis forårsager akut luftvejssygdom. Det påvirker lungerne og de luftveje, der fører ind i og ud af lungerne. 

Selv om virussen kan angribe og påvirke mennesker i alle aldre, er spædbørn, småbørn under fem år og ældre voksne, især med tidligere medicinske tilstande, i størst risiko for RSV-infektioner og relaterede komplikationer. 

Hvad er RSV?

Virussen forårsager normalt milde symptomer, der ligner en forkølelse. Mens de fleste mennesker, der er smittet med respiratorisk syncytialvirus, kommer sig i løbet af en uge eller to, kræver andre ofte hospitalsindlæggelse og ordentlig behandling for at komme sig. 

RSV er typisk mere alvorlig og endog dødelig for spædbørn under fem år og ældre voksne. Begge grupper af mennesker kan få en kritisk RSV-infektion, hvis de har eksisterende medicinske tilstande. 

Ofte er RSV-infektion forbundet med andre livstruende tilstande, der opstår efter et RSV-angreb. Det er den mest almindelige årsag til lungebetændelse (en lungeinfektion) og bronchiolitis (betændelse i de nedre luftveje) hos børn under to år i USA.

Akut luftvejsinfektion forårsaget af respiratorisk syncytialvirus er en af de vigtigste årsager til sygelighed og død blandt børn under fem år på verdensplan. Ifølge globale skøn er RSV forbundet med ca. 0,3 mio. dødsfald blandt småbørn om året. Størstedelen af disse dødsfald er registreret i lavindkomstlande. 

Resumé 

Virus navn  Respiratorisk syncytialvirus (RSV)
Tilgængelig vaccine  Der findes endnu ingen godkendt vaccine
Fremsendelsesmåde  Overføres ved kontakt med dråber fra næse og hals hos smittede personer, når de nyser eller hoster.
Behandling  Indlagte patienter kan have brug for ilt, mekanisk ventilation eller intubation for at støtte vejrtrækningen.
Relaterede forhold Lungebetændelse, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (COPD) og hjerteinsufficiens
Ideelle kandidater til vaccination  Ældre voksne med kroniske medicinske lidelser og børn, især børn under fem år
Symptomer på infektion  De første RSV-symptomer er bl.a. forstoppelse, feber, ondt i halsen, løbende næse og hoste. Smittede spædbørn kan blive trætte, irritable og få åndedrætsbesvær.

Hvad er vaccine mod respiratorisk syncytialvirus?

Hvad er vaccine mod respiratorisk syncytialvirus? En RSV-vaccine er en vaccination, der hjælper med at forebygge infektion med respiratorisk syncytialvirus. Ingen licenserede RSV-vaccine findes endnu ikke, men forskellige farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder er i færd med at udvikle immuniseringsmuligheder mod virussen. 

Udviklingen af en vaccine mod respiratorisk syncytialvirus begyndte i 1960'erne og blev afbrudt efter en mislykket start. De første forsøg med vaccinen fremkaldte en alvorlig inflammatorisk reaktion i lungerne, som resulterede i to dødsfald blandt de deltagende spædbørn. Som følge heraf blev alle forsøg på at udvikle en vaccine mod RSV indstillet i flere år. 

Den første fejlslagne vaccine gav anledning til bekymring om dens sikkerhed og mulige effektivitet, hvilket har hindret udviklingen af alternative vacciner mod virussen. 

Heldigvis fortsatte forskerne med at søge at opnå en bedre forståelse af respiratorisk syncytialvirus' virkemåde. Disse bestræbelser synes at have båret frugt, da flere vaccinekandidater er gået ind i den kliniske udvikling i de seneste år. En række af disse potentielle vacciner er næsten klar til forsøg på mennesker i slutfasen og venter kun på godkendelse fra myndighederne.

Indtil videre har de vaccinkandidater, der er udviklet på forskellig vis, vist lovende resultater og har givet et lysindfald til fremtiden for forebyggelse af RSV. Vaccinerne virker anderledes end de oprindelige vacciner, der blev udviklet i 1960'erne. Resultaterne af forskellige forsøg tyder på, at der er mulighed for at få en fungerende RSV-vaccine til spædbørn og småbørn i den nærmeste fremtid.

Hvorfor er RSV-vaccinen blevet forsinket?

Der er gået flere årtier siden 1960'erne, hvor det første forsøg på at udvikle en RSV-vaccine blev gjort. Indtil nu er der ikke blevet godkendt nogen vaccine mod RSV eller respiratorisk syncytialvirus. Hvorfor er der nu mange vacciner på vej for første gang i så lang tid? 

Virussen udløser et immunrespons, som er meget anderledes end andre kendte virus. Selv om dette måske ikke er hovedårsagen til den tragiske fiasko for den første RSV-vaccine i 1960'erne, har det gjort det til en udfordring at udvikle en effektiv immunisering.

Hvorfor er RSV-vaccinen blevet forsinket?

I modsætning til mange almindelige vira har RSV en naturlig tilpasning, der beskytter det mod kroppens systemiske immunitet. Det kan undgå en stor del af offerets systemiske immunforsvarsmekanismer, da det primært befinder sig uden for kroppen.

Denne tilpasning gør virussen temmelig undvigende i forhold til andre patogener som morbillivirus (mæslingevirus). Hvis sidstnævnte inficerer din krop, genkender dit system det og udvikler en permanent immunitet mod det. 

På den anden side, hvis respiratorisk syncytialvirus inficerer din krop, vil der ikke være nogen immunhukommelse til at genkende det næste gang, det angriber. Så du kan stadig få viruset i fremtiden og blive syg. 

Denne undvigende taktik fra RSV er til dels grunden til, at det tog så lang tid at forstå, hvordan man kan udvikle en varig beskyttelse mod RSV. Ikke desto mindre er forskerne nu meget optimistiske med hensyn til fremtiden for RSV-immunisering efter at have gjort nogle betydelige gennembrud i løbet af de sidste par år. 

Ideelt set var det nødvendigt for forskerne at foretage grundig forskning for at finde frem til en endegyldig måde at gribe vaccine-spørgsmålet an på. Denne langvarige proces har resulteret i snesevis af forsøg med RSV-vacciner med et godt potentiale. 

Hvilke RSV-vacciner er under udvikling?

Der er i øjeblikket tre forskellige typer vacciner under udvikling til brug mod RSV. Disse kategoriseringer skyldes de strategier, der anvendes til at udvikle vaccinerne. 

Type 1: F-protein af virussen

Denførste type immunisering mod respiratorisk syncytialvirus indebærer, at man bruger virusets F-protein på gravide kvinder med det formål at overføre beskyttelsen til det ufødte barn. 

Denne strategi indebærer intramuskulær indgift af virusets F-protein til vordende mødre i et bestemt graviditetsvindue. Formålet med proteinet er at øge moderens antistofrespons, som derefter overføres til det ufødte barn. 

Det er meningen, at denne vaccine skal indgives inden for et bestemt tidsrum for at opnå optimal beskyttelse. Ideelt set skal det ske tidligt nok til at beskytte barnet mod infektioner.

Forskerne har også til hensigt at bruge denne vaccine til ældre patienter, der er i risiko for RSV-infektioner

Type2: Levende svækket virusvaccine

Den anden vaccintype følger samme fremgangsmåde som de fleste vacciner, der findes på markedet i dag. Den indebærer en genbaseret levering af et levende svækket virus til patientens krop. Denne type vaccine er beregnet til små børn. 

Det er i øjeblikket den mest udbredte tilgang, som flere medicinal- og bioteknologiske virksomheder anvender.

Type 3: Vaccine med monoklonale antistoffer

Den sidste vaccintype, der er udviklet til brug mod respiratorisk syncytialvirus, indebærer anvendelse af et monoklonalt antistof til at angribe overfladerne påvirusets F-protein hos spædbørn ved fødslen.

Denne fremgangsmåde kaldes passiv immunitet, da det teknisk set ikke er en vaccine, men en form for beskyttelse mod det undvigende virus. I øjeblikket bruger nogle bioteknologiske virksomheder denne metode til at udvikle en eksklusiv behandling mod RSV til højrisikobørn.  

Nogle forskere siger, at beskyttelsen er meget effektiv og anbefales til alle spædbørn, ikke kun dem med høj risiko for RSV-sygdom og -dødelighed alene. 

RSV-vacciner i støbeskeen

Udviklingen af RSV-vaccine har gjort nogle bemærkelsesværdige fremskridt. Forskellige vaccineudviklere har med stor succes indskrevet frivillige til kliniske forsøg med forsøgsvacciner mod RSV

I et af forsøgene fik en gruppe af raske frivillige vaccinen indsprøjtet i form af næsedråber. Argumentet bag denne fremgangsmåde er at få immunsystemet til at genkende virussen i næsen, da de egentlige infektioner sker gennem næsen. 

RSV-vacciner i støbeskeen

At få kroppen til at reagere på vaccine-dråbet i næsen ville være en glimrende måde at få et bedre beskyttelsesrespons på. I disse forsøg blev der anvendt en kombination af RSV-proteinet og Sendai-virus, et patogen hos mus, som kan replikere sig hos mennesker uden at forårsage sygdom. 

Disse specifikke forsøg er eksempler på sikkerhedsundersøgelser, der er udført for at teste og påvise vaccinens sikkerhedsprofil. De er også med til at illustrere, at modtagerens immunsystem er i stand til at udvikle et stærkt antistofrespons mod RSV F-proteinet, når det ser det.

Efter vellykkede sikkerhedstests på raske voksne, der tidligere har været udsat for virussen, kan vaccinen derefter gå videre til forsøg med børn. I denne sidste fase undersøger forskerne vaccinens adfærd og immunrespons hos børn. 

Hvem er den ideelle kandidat til RSV-vaccinen?

Vaccination mod respiratorisk syncytialvirus er primært rettet mod børn under 6 måneder på grund af deres sårbarhed over for alvorlig RSV-sygdom. Vaccinen gives til spædbørn i denne alder gennem moderen. 

Denne vaccinationsmetode står over for den udfordring, at der er moderens antistoffer til stede, hvilket potentielt kan reducere vaccinens effektivitet. Alternativet ville være at udsætte vaccinationsalderen med nogle måneder; dette er ikke det mest anbefalede alternativ, da de fleste primære RSV-infektioner forekommer tidligt i spædbarnets liv.

Hvem er den ideelle kandidat til RSV-vaccinen?

Hvis vaccinationen forsinkes, kan det betyde, at mange forebyggelige infektioner får lov til at slå igennem. Eksperter anbefaler derfor, at der etableres et vaccinationsvindue, der giver mulighed for vaccination, før størstedelen af infektionerne er opstået, og der er minimal interferens fra moderens antistoffer. 

Vaccination af en mor for at overføre beskyttelse til den nyfødte er stadig et område, hvor der stadig forskes i øjeblikket. 

En bedre forståelse af antistofdynamikken er afgørende for at kunne fastsætte en passende vaccinationsalder for førfødte spædbørn. 

Det er dog værd at bemærke, at dette dilemma kun gælder for én type vaccine. I betragtning af alle de tilgængelige typer vaccinkandidater er alle grupper af mennesker, der har en højere risiko for RSV-infektioner, ideelle kandidater til vaccination. 

Hvem får RSV-infektioner og hvordan?

Hvem får RSV-infektioner og hvordan

Personer med en højere risiko for alvorlige RSV-infektioner er børn under 5 år og ældre voksne, især med eksisterende medicinske lidelser. 

Der er undersøgelser af vaccine i gang for ældre, børn og voksne med særlig fokus på gravide kvinder. Kighoste- og influenzavacciner anbefales i øjeblikket i mange tilfælde til gravide kvinder, bl.a. for at hjælpe med at overføre beskyttelsen til de ufødte børn. 

I mellemtiden oplever de fleste mennesker, der får en respiratorisk syncytialinfektion, typisk en mild sygdom og kan komme sig i løbet af en uge eller to. 

De personer, der betragtes som højrisikopersoner, har dog større sandsynlighed for at udvikle alvorlig RSV-infektion, der kræver hospitalsindlæggelse. De to primære infektioner, der typisk skyldes viruset, er bronchiolitis og lungebetændelse - begge kan være livstruende. 

I nogle tilfælde forværrer en RSV-infektion eksisterende kroniske helbredsproblemer. Dette forklarer, hvorfor personer med sådanne helbredsforhold betragtes som højrisikopersoner. Under alle omstændigheder er infektionerne typisk mere alvorlige hos ældre voksne og børn.

Ældre voksne med kroniske sygdomme 

Mindst 177.000 ældre voksne bliver hvert år indlagt på hospitalet på grund af RSV-relateret sygdom alene i USA. Der rapporteres om ca. 14.000 dødsfald i forbindelse med disse tilfælde hvert år, som kunne undgås med korrekt vaccination. 

Blandt de ældre voksne med en højere risiko for RSV-infektioner er de 65-årige og derover, de med kroniske lunge- eller hjertesygdomme og de med svækket immunforsvar. 

Spædbørn og småbørn 

Ca. 58.000 børn under fem år indlægges hvert år på hospitalet i USA på grund af RSV-infektion. Risikoen for RSV-infektion varierer mellem forskellige grupper af børn, idet følgende grupper har størst risiko for alvorlig sygelighed som følge af virussen. 

 • Spædbørn i alderen 6 måneder og derunder
 • For tidligt fødte børn
 • Børn under 2 år med medfødte hjertesygdomme eller kroniske lungesygdomme
 • Børn, der lider af neuromuskulære lidelser, f.eks. børn med synkebesvær eller problemer med at fjerne slimsekretion
 • Børn med svækket immunforsvar

Næsten alle børn får en infektion med respiratorisk syncytialvirus, når de fylder to år. Infektionen forårsager ofte en mild, forkølelseslignende sygdom. Viruset er dog den mest almindelige årsag til alvorlig sygdom som bronchiolitis og lungebetændelse eller en lungeinfektion. 

Ligesom voksne kræver nogle børn typisk hospitalsindlæggelse på grund af disse infektioner. Indlagte patienter kan have brug for ilt, mekanisk ventilation eller intubation for at hjælpe med at trække vejret. 

Selv om der ikke findes nogen godkendt vaccination mod virussen, og den kan være livstruende for nogle patienter, kan den i de fleste tilfælde forebygges. 

Hvordan man forebygger alvorlig RSV-infektion i mangel af en vaccine

Akutte luftvejssygdomme som følge af infektioner med respiratorisk syncytialvirus er ofte sæsonbestemte, ligesom forkølelse og influenza. Når det kommer til RSV-sæsonen, kan disse infektioner nå et højdepunkt. Men der er et par skridt, du kan tage for at minimere spredningen af disse tilfælde. 

Sæsonen kan ligge om vinteren, efteråret og foråret. Ekstra forsigtighed anbefales kraftigt i disse sæsoner, hvis du har kontakt med et lille barn eller spædbarn, især dem med høj risiko for alvorlige infektioner. Mere specifikt er her nogle skridt, du kan tage for at beskytte disse potentielle ofre. 

 • Undgå at røre ved ansigtet: En måde at undgå at smitte dine hænder, som igen kommer i kontakt med barnet, er ved at holde hænderne væk fra ansigtet. Du skal undgå at røre ved næse, øjne og mund. Overvej at vaske hænderne, før du lægger dem på spædbarnet, når du gør det.
 • Vask dine hænder så ofte som muligt: Beskidte eller uvaskede hænder er en berygtet kanal til at sprede bakterier. Uanset om det er fra overflader til din krop eller til et spædbarn, kan disse bakterier let finde vej til de potentielle ofre og føre til sygdom.

  Hvis duofte vasker dine hænder med vand og sæbe i mindst 20 sekunder, er du langt fremme med hensyn til at dræbe patogenerne og bremse deres spredning. Som følge heraf vil du gøre et fremragende stykke arbejde for at beskytte spædbørn mod sygdom.Du skal vejlede små børn om at vaske hænder på samme måde, da de let kommer i kontakt med sygdomsfremkaldende bakterier. Alternativt kan du bruge en alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel for at dræbe bakterier og forhindre dem i at sprede sig.
 • Dæk dine nys og hoste til: En måde at dække din hoste eller nysen på er ved at bære en ansigtsmaske. Hvis du ikke har en på, skal du bruge silkepapir eller skjortens øverste ærme til at dække mund og næse, når du nyser eller hoster.Hvis du bruger silkepapir, skal du smide det i skraldespanden, når du er færdig med at bruge det.
 • Undgå tæt kontakt med syge mennesker: I visse tilfælde er det ikke altid muligt at holde en passende afstand mellem dig og syge personer. Du kan dog undgå at kysse eller dele redskaber og kopper med sådanne personer for at mindske risikoen for at blive smittet med virussen.Når nogen har forkølelseslignende symptomer, kan det være muligt, at de faktisk har RSV og ikke en almindelig forkølelse eller influenza. Hvis du undgår tæt kontakt, kan du undgå at få viruset og sprede det til andre.
 • Hold overfladerne rene og desinficerede: Personer, der er smittet med respiratorisk syncytialvirus, kan let efterlade det på genstande eller overflader, som de rører ved. Patogenet kan også finde vej til disse overflader, når en smittet person hoster eller nyser og udsender små dråber med kimen.Rengøring og desinfektion af genstande og overflader, som folk ofte rører ved, f.eks. dørhåndtag, legetøj og mobiltelefoner, kan hjælpe med at stoppe overførslen af bakterier fra en person til en anden.
 • Begræns dine bevægelser, når du er syg: Hvis du får konstateret RSV, bør du overveje at blive hjemme så meget som muligt. Ideen er at begrænse interaktioner med offentligheden, kolleger og andre personer, der kan få smitten fra dig. Undgå så vidt muligt at gå i skole, på arbejde eller på offentlige steder, mens du er ved at komme dig fra sygdommen, for på den måde bliver du isoleret fra andre mennesker og er med til at beskytte dem mod at blive smittet med sygdommen.

Hvad er symptomerne på RSV-infektion?

Hvad er symptomerne på RSV-infektion RSV-infektion er typisk kendetegnet ved en løbende næse, overbelastning, hoste, ondt i halsen og feber. De første tegn kan ligne en almindelig forkølelse eller influenza, hvilket gør det svært at identificere sygdommen. 

Infekterede spædbørn kan blive trætte, irritable og få åndedrætsbesvær. Både voksne og spædbørn bør opleve lindring af disse symptomer i løbet af få dage, når de forsvinder af sig selv.

En alvorlig RSV-infektion kan dog være karakteriseret ved en hvæsende eller gøende hoste. En sådan hoste opstår ofte på grund af betændelse i lungernes små luftveje, når virussen har spredt sig ned gennem luftvejene.

Sådanne alvorlige infektioner er en af de vigtigste årsager til to af de mest almindelige lungeinfektioner - lungebetændelse og bronchiolitis. 

Du kan opdage et spædbarn med alvorlig RSV-infektion, når det har lav og hurtig vejrtrækning. Spædbarnets brystkasse vil ofte være indadbøjet mellem og under ribbenene. De kan også sprede deres næsebor ud med hvert åndedrag, hvilket indikerer åndedrætsbesvær. 

Barnets læber, mund og negle bliver i de fleste tilfælde blålige på grund af iltmangel. Når du ser disse symptomer, bør akut indlæggelse på hospitalet være afgørende. 

Hvordan diagnosticeres RSV?

Det kan være svært at diagnosticere respiratorisk syncytialvirus alene på baggrund af symptomerne, da det har de samme tegn som forkølelse. 

Selv om testning normalt ikke er påkrævet som en del af diagnosen, kan lægerne udføre laboratorieprøver for at bekræfte en RSV-diagnose, før de påbegynder behandlingen. Normalt vil de have mistanke om virusinfektion på baggrund af patientens sygehistorie, fysiske undersøgelse eller årstiden.

Laboratorieprøven kan omfatte en blodprøve eller en mindre invasiv mundprøve. Din læge kan også foretage yderligere undersøgelser i tilfælde af alvorlig infektion. I dette tilfælde kan der foretages en CT-scanning, røntgen af brystet eller blod- og urinkulturer baseret på patienten og dennes tilstand. 

Kan COVID-19-vaccinen forebygge RSV-infektion?

Selv om nogle af symptomerne på RSV-infektion ligner symptomerne på COVID-19, er der intet, der tyder på, at COVID-19-vaccinen kan beskytte mod RSV. De mRNA-vacciner, der i øjeblikket er til rådighed for COVID-19, kan imidlertid skabe værdifulde fremskridt i udviklingen af lignende vacciner mod RSV

Kan COVID-19-vaccinen forhindre RSV-infektion

Kilder

 • https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/index.html
 • https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html
 • https://www.mcrmed.com/respiratory-syncytial-virus-rsv-vaccine-development-whats-next/
 • https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/standards-and-specifications/vaccine-standardization/respiratory-syncytial-virus-disease
 • https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2019/10000/Respiratory_Syncytial_Virus_Vaccines__Are_We.23.aspx
 • https://www.healio.com/news/pediatrics/20180911/rsv-vaccine-development-about-to-enter-golden-age
 • https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/rsv/treatment
 • https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8282-respiratory-syncytial-virus-in-children-and-adults
 • https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/respiratory-syncytial-virus/symptoms-causes/syc-20353098
 • https://www.pfizer.com/health-wellness/disease-conditions/respiratory-syncytial-virus-rsv

Brugeranmeldelser

Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort

nineteen − 5 =

Skrevet af Dr. Nick Willson PhD
Medicinsk skribent og redaktør

Dr. Nick Willson er læge med over 10 års erfaring inden for ernæring og har en ph.d. i fødevarer og ernæring fra Purdue University, IN, USA. Dr. Nick er en velkendt medicinsk forfatter, og hans arbejde er blevet offentliggjort på en række medicinske publikationer, herunder pubmed.ncbi.nlm.nih.gov og Google Scholar. Hans kliniske forskning er specialiseret i undersøgelse af ernæringsrelaterede medicinske tilstande fra fedme ned til spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. Han har gennemført omfattende forskning i, hvordan kosttilskud kan forbedre og bidrage til at opretholde vægttab hos patienter. Hans passion for ernæring har fået Dr. Nick til at starte dette websted for at udbrede sin viden og hjælpe andre personer på deres vægttabsrejse.

Se alle indlæg af Dr. Nick Willson PhD