Dulcolax Reviews 2024: Buy Dulcolax without prescription

Dulcolax Logo hs

Förstoppning definieras som mindre än tre tarmtömningar per vecka, medan kronisk förstoppning definieras som sällsynta tarmtömningar eller problematisk avföringspassage under många veckor eller längre. Även om förstoppning är ganska vanligt lider vissa personer av kronisk förstoppning, vilket kan göra det svårt att klara av sitt dagliga liv. 

Den bakomliggande orsaken till kronisk förstoppning har betydelse för behandlingen. I andra fall går det dock aldrig att hitta någon bakomliggande orsak. Förstoppning kännetecknas av tarmtömning som resulterar i små mängder hård, torr avföring mindre än tre gånger per vecka. Beroende på individen kan normal avföring bestå av att ha avföring tre gånger om dagen eller tre gånger i veckan. 

Dulcolax används främst för att lindra förstoppning. Det kan användas för tarmtömning under medicinsk övervakning genom att verka på slemhinnan i nedre delen av tjocktarmen för att påskynda rörelsen och uppmuntra vattenansamling i tarmen för att generera mjuk formad avföring. Dulcolax har ingen effekt på tunntarmens matsmältning eller absorption av kalorier eller viktiga näringsämnen.

Dulcolax är ett stimulerande laxermedel som är avsett för att lindra förstoppning, inte för att gå ner i vikt. Varje tablett innehåller Bisacodyl som aktiv ingrediens och är förpackad i en separat räkneförpackning. Sammantaget förbättrar Dulcolax-tabletter tarmrörelsestimuleringen, vilket ger välbehövlig komfort.

Vad är Dulcolax?

Dulcolax tabletter är ett stimulerande laxermedel som ger lindring inom 7 till 13 timmar när det tas på natten. Det ger konsekvent, effektiv förstoppningsbehandling för vuxna och barn i åldern 5 till 6 år. De hjälper dig att få lindring när du behöver det genom att stimulera tarmrörelserna. Dulcolax är ett laxerande stimulerande medel. Det fungerar genom att direkt aktivera tarmmusklerna och orsaka en tarmrörelse. De är också bra för mödrar som ammar.

Bisacodyl är ett stimulerande laxermedel som framställs av en organisk molekyl. Det stimulerar tarmrörelserna genom att verka direkt på tjocktarmen. Det används vanligen för att behandla episodisk förstoppning och neurogen tarmdysfunktion, samt för att förbereda tarmen inför medicinska undersökningar som koloskopier. Bisakodyl är ett trifenylmetanderivat. På grund av dess strukturella närhet till fenolftalein användes det först som laxermedel och visade sig vara effektivt. 

Bisacodyl säljs under varumärkena Dulcolax/Durolax och Carter's Little Pills, samt som en generisk version. 5 mg tabletter, 10 mg suppositorier och 5 mg suppositorier är de vanligaste doseringsformerna. Det finns också som ett färdigförpackat lavemang med 10 mg flytande bisakodyl som administrerad dos i vätska.

Produkt

Dulcolax

Tillverkning 

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc.

Fördelar

✔️ Bisakodyl,

✔️ Förbättrad tarmtömning,

✔️ Motverkar förstoppning, 

✔️ Rengöring av tarmarna.

Möjliga risker

❌ Anafylaxi,
❌ Gynekologi,
❌ Migrän,
❌ Gastrolys.

Resultat

Om 60-120 dagar.

Åldersintervall

12 år och äldre.

Försändelse

Över hela världen.

Pris

$37.99

Översyn av

4/5

Vilka är Dulcolax ingredienser?

DULCOLAX tablett innehåller en mängd olika ingredienser. Den främsta är 5 mg bisakodyl. Den innehåller också följande ingredienser: 

 • ➡️Maize stärkelse.
 • ➡️Magnesium stearat.
 • ➡️Acacia.
 • ➡️Titanium dioxid.
 • ➡️Glycerol.
 • ➡️Macrogol 6000.
 • ➡️White bivax.
 • ➡️Lactose.
 • ➡️Carnauba vax.
 • ➡️Sucrose.
 • ➡️Shellac.
 • ➡️Maize stärkelse.
 • ➡️Polydextrose.
 • ➡️Purified Talk.
 • ➡️Polyethylene glykol.
 • ➡️Polyvinyl acetatftalat.
 • ➡️Povidone.
 • ➡️Iron Oxid gul CI77492. 
 • ➡️Propylene glykol. 
 • ➡️Propylparaben.
 • ➡️Shellac.
 • ➡️Triacetin, trilskande citrat.

Vilka är Dulcolax ingredienser?

Hur fungerar Dulcolax? Hur bra är effekten av Dulcolax mot förstoppning?

När du har svalt tabletten stimulerar den aktiva komponenten, Bisacodyl, tarmmusklerna och återfuktar tarmen för att mjuka upp avföringen genom att samla vatten i tarmen. Denna kombination gör avföringen lättare och ger en gastro-resistent beläggning som säkerställer att den aktiva komponenten når dit den behövs mest: tjocktarmen. Förstoppning behandlas med Bisacodyl. Bisacodyl är ett stimulerande och laxerande medel. Det kan också användas för att skölja tarmen före en tarminspektion eller operation. 

Dulcolax hjälper avföringen att komma ut genom att öka tarmarnas rörlighet. Det tar normalt 11-13 timmar innan det börjar verka. Det tar några minuter för suppositorier att verka, även om de normalt har effekt inom 35 minuter. 

Inom 13 till 73 timmar efter att du tagit Dulcolax-tabletter bör du ha tarmtömning. Dulcolax suppositorier genererar tarmrörelser inom 12 timmar i genomsnitt. Olika personer kommer dock att uppleva effekterna vid olika perioder. 

Hur använder jag Dulcolax för bästa resultat?

Ta denna receptbelagda tablett hel utan att tugga eller bryta den. Detta kan skada tablettens hölje och öka risken för magbesvär och illamående. Tabletten ska tas inom en timme efter intag av antacida eller mjölkderivat.

Doseringen bestäms av din ålder, ditt medicinska tillstånd och behandlingssvar. Öka inte din dos eller använd detta läkemedel oftare än rekommenderat. Om inte din läkare säger något annat, ta inte detta läkemedel längre än 7 dagar. Överanvändning av detta läkemedel kan leda till allvarliga negativa effekter. 

Detta läkemedel kan ta 7 till 13 timmar att skapa en tarmrörelse. Om din sjukdom kvarstår eller förvärras, eller om du upplever rektumblödning, kontakta din läkare. Om du misstänker att du har ett betydande medicinskt problem, kontakta omedelbart medicinsk hjälp.

Hur använder jag Dulcolax för bästa resultat?

Dulcolax Dosering - Hur många Dulcolax piller ska du ta?

För att få tarmtömning nästa morgon, ta Dulcolax tabletter på natten. Börja med den lägsta dosen och ta tabletterna med ett glas vatten. Livsmedel eller läkemedel som minskar surhetsgraden i den övre mag-tarmkanalen bör inte tas tillsammans med Dulcolax. Vuxna och barn över 12 år ska ta en till två dragerade tabletter (5-10 mg) eller ett suppositorium för vuxna (10 mg) per dag oralt. Ge en dragerad tablett (5 mg) oralt till barn i åldern 6 till 12 år. 

Hur lång tid tar det för Dulcolax att verka?

I genomsnitt ger Dulcolax suppositorier tarmtömning inom 13 till 14 timmar. Detta läkemedel ska inte tas regelbundet eller under längre tidsperioder utan råd från en sjukvårdsexpert. Överdriven användning över tid kan orsaka vätske- och elektrolytförlust samt kaliumbrist. 

Dulcolax vs. Miralax

Dulcolax är ett stimulerande laxermedel som finns som tabletter och rektala suppositorier och innehåller den aktiva komponenten bisakodyl. Dulcolax är också ett varumärke för ett antal icke-bisakodylformuleringar, inklusive flytande och mjuka tuggtabletter, samt en avföringsmjukgörare. Deras piller och suppositorier används för att tillfälligt lindra förstoppning och oregelbunden avföring. Tabletterna tar sex till tolv timmar på sig att verka, men suppositorierna verkar snabbare och tar 15 till 60 minuter på sig att skapa en tarmrörelse. 

Miralax är ett evaporativt laxermedel som innehåller komponenten polyetylenglykol. Det finns i pulver- och pulverförpackningsform och är tillgängligt i både varumärkes- och generisk form. Miralax används också för att behandla tillfällig förstoppning och oregelbundenhet, och det fungerar vanligtvis inom en till tre dagar.

Dulcolax vs. Miralax

Dulcolax vs. Colace

Dulcolax är ett receptfritt läkemedel som hjälper till att behandla och bota förstoppningsproblem. Dulcolax är ett laxermedel som verkar genom att irritera slemhinnan i tjocktarmen för att stimulera peristaltisk rörelse. Avföringen förflyttas fysiskt genom tarmkanalen genom denna stimulering. Dulcolax uppnår avsedd effekt snabbare än Colace, vanligtvis inom 7-13 timmar vid oralt intag. Dulcolax finns som enterotabletter på 5 mg och 10 mg samt som rektalsuppositorium på 10 mg. Dulcolax är ett receptfritt läkemedel som sällan ersätts av kommersiella eller Medicare-läkemedelsplaner.

Colace är ett receptfritt läkemedel som behandlar och lindrar förstoppningsproblem. Colace fungerar som en ytaktiv substans i avföringen och sänker ytspänningen mellan olja och vatten. Detta gör att lipider och fukt kan tränga igenom avföringen, vilket resulterar i en mjukare avföring som är lättare att passera genom matsmältningskanalen. Eftersom uppmjukningen av avföringen kan ta en till tre dagar ger Colace vanligtvis inte omedelbar lindring av förstoppningssymtomen. Varumärket Colace omfattar även glycerinsuppositorier samt en kombination av avföringsuppmjukande medel och laxermedel. Mineralolja bör inte tas tillsammans med Colace eftersom det kan öka mineraloljans systemiska absorption. 

Dulcolax vs. Colace

Dulcolax 2024 clinical trial assessment and results: Is Dulcolax safe to use?

Bisacodyl är säkert och effektivt när det används enligt vad som anges i läkemedelsinformationen, enligt den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA). Orala läkemedel ska tas hela, medan suppositorier endast ska administreras i det rektala området. Om icke-farmakologiska behandlingar inte lindrar kronisk idiopatisk förstoppning, bör farmakologiska medel väljas främst på grund av kostnad och långsiktig följsamhet snarare än effekt, eftersom effekten är jämförbar mellan läkemedel och farmakologiska klasser. 

Dulcolax är mer effektivt än andra läkemedel när det gäller att öka antalet spontana tarmtömningar. Tala med din läkare om din medicinska historia, särskilt om du upplever symtom som en plötslig förändring av tarmvanor som varar mer än två veckor eller rektum eller tarmblödning. Långvarig användning av Dulcolax kan orsaka diarré samt vätske- och elektrolytförlust.

Vid användning av konventionella doser under korta tidsperioder kan Dulcolax orsaka milda magkramper, illamående och kräkningar. Hypokalemi (låga kaliumnivåer) kan förekomma, vilket är farligt. Bisacodyl är ett effektivt och säkert läkemedel mot förstoppning som ökar avföringsfrekvensen och avföringens konsistens. 

är det säkert att använda?

Biverkningar av Dulcolax

Många personer som använder detta läkemedel har inga större biverkningar. Om du har några betydande biverkningar, såsom illamående, muskelkramper / svaghet, oregelbunden hjärtrytm, yrsel, svimning, minskad urinering eller mentala / humöravvikelser, kontakta din läkare omedelbart. 

Detta tyder på att det tarmstimulerande läkemedlet metaboliseras i kroppen och att ungefär hälften av det är borta efter 15 timmar, medan den andra hälften är borta efter ytterligare 15 timmar. Den stimulerande effekten kommer att avta när läkemedelsdosen minskar. 

Dulcolax resultat före och efter: fungerar Dulcolax verkligen, eller är det en bluff?

Varaktighet Resultat
2 veckor
 • ✔️The kroppen förses med näringsämnen.
 • ✔️There är vissa biverkningar, inklusive illamående, diarré och magbesvär.
4 veckor
 • ✔️For ett tag, buksmärtor och kalla kårar.
 • ✔️Good för matsmältningssystemet.
6 veckor
 • ✔️Improved tarmtömning.
 • ✔️Encourages dina tarmmuskler för att flytta avföringen.
8 veckor
 • ✔️The kroppen anpassar sig till de positiva förändringarna.

hjälpa till med de bästa resultaten

Våra Dulcolax recensioner och betyg: Dulcolax fördelar och nackdelar:

Fördelar med Dulcolax:

 • ✔️ Förstoppning hanteras bäst. 
 • ✔️ Finns över disk, så inget recept krävs.
 • ✔️ Hjälper mot förstoppning på 6 till 12 timmar.
 • ✔️ Barn kan också använda den. 
 • ✔️ Har en unik beläggning som säkerställer att läkemedlet når rätt plats i matsmältningssystemet.
 • ✔️ Effekten resulterar i allmänhet i tarmtömning inom 15 till 60 minuter.
 • ✔️ Avlägsnar orenheter från kroppen och underlättar matsmältningsprocessen.
 • ✔️ Många andra näringsämnen ingår. 

 Nackdelar med Dulcolax:

 • ❌ Undvik att ta den tillsammans med antacida eller mjölk.
 • ❌ Det finns inget bra receptfritt alternativ.
 • ❌ Kan orsaka allvarlig uttorkning.
 • ❌ Har ett sällsynt ärftligt tillstånd som innebär att du inte tål laktos eller sackaros.

Dulcolax positiva recensioner

Dulcolax Laxerande tabletter är en lösning över natten för tillfällig förstoppning och oregelbunden avföring. De är enkla att svälja och ger precis vad du letar efter. Du bör ha en tarmrörelse mellan 13 och 75 timmar efter att du tagit Dulcolax tabletter.

I genomsnitt ger Dulcolax suppositorier tarmtömning inom 14 timmar. Olika personer kommer dock att känna av effekterna vid olika tidpunkter. Dulcolax (Bisacodyl) är ett laxermedel som stimulerar tarmtömning. 

Att bibehålla en utmärkt tarmfunktion kan vara så enkelt som att äta en näringsrik kost, dricka tillräckligt med vatten och ofta röra på sig lite.

Dulcolax negativa recensioner

Bisacodyl ska endast användas för att tillfälligt lindra förstoppning. Om du fortfarande är förstoppad efter att ha tagit Dulcolax i fem dagar, kontakta din läkare. 

Våra Dulcolax recensioner och betyg: Dulcolax fördelar och nackdelar:

Dulcolax recensioner på internet och forum som Reddit eller Consumer Reports:

Dulcolax gjorde inte besvikna de som kunde förvärva fördelar efter att ha tagit rätt Bisacodyl-tablett, vilket orsakade mycket spänning och förväntan på Quora och Reddit. Dulcolax har å andra sidan ett genomsnittligt betyg på 6,2 av 10 på Drugs.com, baserat på 1 508 recensioner. En bra effekt registrerades av 48 procent av granskarna, medan en negativ effekt observerades av 32 procent. 

Trots sina låga förväntningar anser majoriteten av Redditors och Forum-medlemmar att Bisacodyl-pillren var överraskande effektiva. Företaget förklarar hur komponenterna fungerar och hur de kan hjälpa till att förbättra tarmrörelsen. På internet anses det allmänt att dessa varor inte fungerar för alla och att resultaten skiljer sig från person till person. 

Är Dulcolax välrenommerat, eller finns det några varningar om Dulcolax på Internet?

Dulcolax är en välkänd produkt på internet, utan några märkbara biverkningar när den tas i lämplig dos, vilket leder oss till slutsatsen att tillskottet är populärt på grund av dess fördelaktiga fördelar. Företaget har aldrig gjort några vilseledande löften. Du kan dock vidta försiktighetsåtgärder genom att följa råden på ditt läkemedels etikett och behållare: 

 • Rådgör med din läkare innan du använder Dulcolax.
 • Om du är allergisk mot Bisacodyl eller någon annan av produktens beståndsdelar.
 • Om du har obehag i nedre delen av buken eller kräkningar, eller om du är gravid.
 • Om du har tagit Dulcolax i en vecka och inte har sett några resultat.
 • Dulcolax bör inte användas under en längre tid.

Doktor

Vad ska jag tänka på om jag vill sluta använda Dulcolax?

Överanvändning av laxermedel kan orsaka tarmberoende och därmed långvariga skador, så använd det inte i mer än en vecka utan att först kontakta läkare. Sluta helt enkelt ta det efter några veckor eller sök läkare för att minska dosen. 

Om du använder laxermedel under en längre tid kan de bli beroendeframkallande och skada dina tarmar. Ett avföringsmjukgörande medel bör inte användas inom 2 timmar efter intag av andra läkemedel. 

Var kan du köpa Dulcolax? Dulcolax prisjämförelse och erbjudanden till salu:

Dulcolax är en webbplats där du kan få de bästa förstoppningstabletterna för människor i alla åldrar. Om du registrerar dig för deras e-post kan du spara 10% på deras officiella webbplats och få tillgång till många fler fantastiska varumärkes aktuella erbjudanden. Priset ändras beroende på vilket Keto-mellanmål du väljer. Priset varierar från $ 37,99 till $ 46,99.

När du köper från den officiella webbplatsen får du gratis leverans på alla inköp samt en 30-dagars returgaranti, vilket säkerställer att de varor du får är äkta och väl förpackade. 

Kan du köpa Dulcolax på ett apotek?

Dulcolax är ett läkemedel som används för att tömma tarmarna före en läkarundersökning som kräver att tarmarna är tömda och som finns receptfritt på apotek. 

Kan man köpa det på apoteket?

Dulcolax Review Slutsats - Vår erfarenhet och rekommendation:

Bisacodyl finns i Dulcolax, ett laxermedel. Denna typ av medicinering kan hjälpa till med förstoppning. Om du behandlar dig själv ska du ta detta läkemedel via munnen enligt anvisningar från din läkare eller på produktetiketten. Mellan 50 och 70 procent av personer utan cancer som får opioider har förstoppning. För att undvika OIC måste laxermedel påbörjas samtidigt som opioiden. Behandlingen omfattar både farmaceutiska och terapeutiska metoder efter att problemet har identifierats. OIC kan uppträda plötsligt efter att en patient intagit en opioid, eller så kan det utvecklas gradvis över tid. I denna övning undersöks diagnos och behandling av opioidorsakad förstoppning, samt det tvärprofessionella teamets roll för att förbättra patientvården. 

Doseringen bestäms av din ålder, ditt medicinska tillstånd och ditt behandlingssvar. Du bör inte höja din dos på egen hand. Överanvändning av detta läkemedel kan leda till allvarliga negativa effekter. Detta läkemedel kan ta 7 till 13 timmar att generera en tarmrörelse. Om du misstänker att du har en betydande medicinsk oro, få medicinsk hjälp omedelbart. 

Eftersom många läkemedelsbehållare inte är barnsäkra och små barn lätt kan öppna dem, är det mycket viktigt att förvara alla läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. För att skydda små barn från förgiftning ska du alltid låsa säkerhetslocken och förvara läkemedlet på en säker plats som är utom syn- och räckhåll för dem. Detta läkemedel är enligt min mening ett av de mest effektiva pillren när det tas enligt anvisningarna och i rätt mängd eftersom det är både behagligt och effektivt. Om du lider av förstoppning är Dulcolax ett utmärkt alternativ. 

erfarenhet och rekommendation

Vanliga frågor om Dulcolax:

Vad är Dulcolax?

Hur använder man Dulcolax Suppository?

Hur fungerar Dulcolax?

Hur lång tid tar det för Dulcolax att verka?

Hur många Dulcolax ska jag ta?

Hur ofta kan man ta Dulcolax?

Hur länge verkar Dulcolax i kroppen?

Var kan man köpa Dulcolax för försäljning online?

Finns det några rabattkoder eller kupongkoder för Dulcolax?

Är det möjligt att köpa Dulcolax på eBay och Amazon?

Finns det någon kritik mot Dulcolax, eller är det rekommenderat att ta Dulcolax?

Är det säkert att ta Dulcolax kontinuerligt?

Behöver jag ett recept för att köpa Dulcolax?

Resurser:

 • https://www.dulcolax.com/products/laxative-tablets/
 • https://www.medsafe.govt.nz/consumers/cmi/d/dulcolax.pdf 
 • https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601027.html 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Bisacodyl
Skrivet av Dr. Dana Kim
Medicinsk skribent och redaktör

Dr Dana Kim är klinisk farmaceut. Hon har doktorerat i farmaci vid University of Illinois i Chicago. Hon har arbetat som apotekare för heminfusioner och har skrivit klinisk kommunikation för patienter och yrkesverksamma i mer än tio år. Dr Kim är också författare för familyfoodandtravel.com.

Visa alla inlägg av Dr. Dana Kim