Periactin recensioner 2023: Periactin medicinering fördelar

Periactin logotyp HS

Periactin, även känt som cyproheptadin, är en första generationens antihistamin med antiserotonergiska, antikolinerga och lokalbedövande effekter. Det uppfanns 1959 och användes för första gången inom medicinen 1961.

Periactin är en antihistamin som används för att behandla allergisymtom, inklusive rinnande ögon, kliande ögon och näsa, rinnande näsa, nässelutslag, nysningar och klåda. Uppgifterna tyder på att det är användbart för detta ändamål, även om andra generationens antihistaminer som ketotifen och loratadin har visat jämförbar effekt med färre biverkningar.

Vad är Periactin?

Periactin är en antihistamin som ofta används som en förebyggande behandling mot migrän. I en undersökning från 2013 minskade patientens migränfrekvens avsevärt efter 7 till 10 dagar efter att ha påbörjat medicineringen. Det genomsnittliga antalet migränepisoder hos dessa personer före behandlingen var 8,7 gånger per månad. Detta minskade dock till 3,1 gånger per månad tre månader senare.

Det kan också användas utanför indikationen för behandling av periodiska kräkningar hos spädbarn, men endast tidigare studier stöder dess användning. Periactin absorberas väl efter oral administrering och når högsta plasmanivåer efter 1-3 timmar. Den terminala halveringstiden är vid oralt intag cirka 8 timmar.

Periactin undersöktes i en liten studie som tilläggsbehandling för personer med schizofreni som är stabila och tar andra mediciner. Flera studier har genomförts för att avgöra om cyproheptadin minskar sexuell dysfunktion orsakad av SSRI och antipsykotika. Det studeras för behandling av posttraumatiska stressstörningar.

Produkt

Periactin

Tillverkning

Themis Pharmaceuticals Ltd.

Effekter

✔️ Stimulerar aptiten och minskar muskelavfallet,

✔️ Periactin har använts som förebyggande åtgärd mot migrän hos barn och ungdomar, 

✔️ Behandling av överdriven kräkning,

✔️ Förbättring av vissa hudtillstånd,

✔️ Lindring av biverkningar av vissa antipsykotika,

✔️ Periactin kan vara ett hjälpande abstinenssymtom från baclofen och bensodiazepiner, 

✔️ Hjälper till att behandla Cushings sjukdom,

✔️ Förbättrar uppmärksamhet och flyt.

Biverkningar

Det finns ingen sådan potentiell risk om du inte har en astmaattack, är gammal eller har ett funktionshinder.

Resultat

3 till 4 timmar

Åldersintervall

Från 7 år till vuxna

Pris

Periactins genomsnittliga detaljhandelspris är $ 53,77.

Översyn av

5/5

Vad är Periactin Ingredienser?

Alla ingredienser i Periactin är naturliga, och det finns inga rapporter om negativa biverkningar utom för dem som kan vara allergiska mot det. Kombinationen av dessa komponenter hjälper till att hålla kroppens prestanda på toppnivå. De viktigaste komponenterna i detta tillskott är:

 • Cyproheptadin: Det är ett mycket effektivt antihistamin och en omvänd antagonist av de specifika receptorerna. Det har också antikolinerga, antiserotonerga och antidopaminerga egenskaper vid högre doser. Det är en särskilt kraftfull antagonist av 5-HT2-receptorerna bland serotoninreceptorerna. Cyproheptadin testades som adjuvant hos patienter med schizofreni som varit stabila och fått annan medicinering i ett kort experiment; även om uppmärksamhet och språkförståelse verkade förbättras var forskningen för liten för att dra slutsatser av den.
 • Stärkelse från majs: Majsstärkelse är ett icke vidhäftande medel som är lämpligt för medicinska produkter i naturlatex, t.ex. kondomer, pessar och medicinska handskar. Majsstärkelse innehåller egenskaper som möjliggör tillförsel av glukos för att upprätthålla blodsockernivån hos personer med glykogenlagringsstörningar som t.ex. sockerbalans. Majsstärkelse kan ges så tidigt som vid 6-12 månaders ålder för att förhindra glukossvängningar. Majsstärkelse ingår i FDA:s lista över allmänt accepterade livsmedelssubstanser.
 • Förgelatiniserad majsstärkelse: Förgelatinerad stärkelse är ett vanligt medicinskt hjälpmedel, särskilt som fyllnadsmedel. Det är allmänt känt att hjälpmedlens källa kan ändra deras tabletteringsförmåga. Detta ämne har den minsta partikelstorleken, den högsta porositeten, den högsta densiteten och det bästa flödet.
 • Kalciumvätefosfatdihydrat: Kalciumvätefosfatdihydrat används vid tillverkning av farmaceutiska doseringsformer och i kosttillskott som en kalcium- och fosforkälla.
 • Laktosmonohydrat: Laktosmonohydrat är en kristallin form av laktos. Den används ofta som fyllmedel i läkemedel och som sötningsmedel eller stabilisator i förpackade måltider, bakverk och barnmat. Denna ingrediens betraktas i stort sett som ofarlig, och personer som är laktosintoleranta upplever kanske inga symtom.
 • Magnesiumstearat: Magnesiumstearat: Magnesiumstearat är ett fyllmedel som ofta finns i medicinkapslar. Det kallas för ett "flödesmedel". Det förhindrar att kapselns separata komponenter fastnar i varandra och i kapseltillverkningsutrustningen. Det hjälper till med enhetlighet och kvalitetskontroll av läkemedelskapslar.
 • Laktos: Det är en disackarid som består av galaktos- och glukosmolekyl. Inom läkemedelsindustrin används laktos vid tillverkning av tabletter på grund av dess utmärkta komprimerbarhet. Den används också vid tillverkning av utspädda pulver för inhalation av torra pulver. Laktos kan anges som vattenhaltig laktos, vattenfri laktos, laktosmonohydrat eller spraytorkad laktos.

hjälp

Hur fungerar Periactin? Hur bra är effekten av Periactin på viktökning?

Periactin fungerar huvudsakligen genom att hämma produktionen av en naturlig kemikalie i kroppen vid allergiska reaktioner. Detta läkemedel hämmar också en annan naturligt förekommande kemikalie i ditt system. Använd inte detta läkemedel till nyfödda eller för tidigt födda barn.

Periactin klassas som en första generationens antihistamin eftersom det verkar genom att undertrycka effekterna av histamin. Histamin skapas eller produceras av celler i kroppen vid allergiska reaktioner och, i mindre utsträckning, vid virusinfektioner som förkylning. När histamin ansluter sig till receptorer på andra celler orsakar det förändringar i cellerna och frigör kemikalier som kan orsaka nysningar, klåda och ökad slemproduktion.

Antihistaminer konkurrerar om cellreceptorer med histamin och fäster vid dem utan att aktivera cellerna. Dessutom hindrar de histaminet från att ansluta sig till och aktivera cellerna. Periactin hämmar också aktiviteten hos acetylkolin och serotonin, två neurotransmittorer som används av neuroner och muskler för att kommunicera.

Periactin är en antihistamin- och serotoninantagonist som jämfördes med placebo hos friska, underviktiga personer för att se om det stimulerar hunger och ökar viktökning. Ökningen av aptit och vikt var statistiskt sett mer signifikant hos personer som fick cyproheptadin.

Enligt en studie som publicerades i Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition används den som aptitnedsättande för att hjälpa vuxna och barn att gå upp i vikt. Det används vanligtvis för underviktiga personer som har en aptitlöshet.

Aptit - Ät - hungrig

Hur använder man Periactin för bästa resultat? Hur mycket Periactin ska du ta?

Du ska följa läkarens anvisningar och ta detta läkemedel i munnen med eller utan mat. Om du tar detta läkemedel i flytande form ska du noggrant mäta dosen med hjälp av endast en lämplig mätsked. Om du vill använda en vanlig sked för att mäta den kanske du inte får den exakta mängden.

Dosen bestäms av din ålder, ditt hälsotillstånd och ditt behandlingssvar. Dosen kan också bestämmas av barnens kroppsform och viktstorlek. Höj inte din dos och använd inte detta läkemedel oftare än vad som föreskrivs.

Periactin finns i tablett- och vätskeform, så du behöver inte bry dig om nålar eller att skaffa ett läkarrecept. Följ helt enkelt anvisningarna på flaskan för den rekommenderade dosen; om du staplar kosttillskott, se till att följa anvisningarna för vart och ett separat. Ta tabletterna med mycket vatten eller fruktjuice, men undvik alkohol och kolsyrade drycker när du tar kapslarna.

Ta 4 milligram av detta piller tre gånger om dagen med vatten. Du bör inte ta mer än 16 mg av detta piller per dag. Totalt 15 tabletter finns i varje förpackning. För att få ut det mesta av tillskottet ska du ta det i minst två månader. För bästa resultat ska du använda rätt recept och kostplaner. 

Hur lång tid tar det för Periactin att verka?

Det tar inte lång tid för detta läkemedel att verka. Det fungerar snabbt, det tar cirka 1-2 timmar, och under denna period bör de kliniska symptomen förbättras.

Hur lång tid tar det för Periactin att verka?

Medicinska yttranden om Periactin 2023 : Är Periactin säkert att använda?

Periactin anses i allmänhet vara tolererbart, särskilt jämfört med tidigare läkemedel. Periactin är ett billigt läkemedel som är lättillgängligt över hela världen och kan tas oralt eller i flytande form. Detta gör det lämpligt inte bara för användning på sjukhus utan även för användning i hemmet. Jämfört med andra läkemedel i denna kategori har det utmärkt absorption och vävnadsdistribution och är särskilt effektivt hos kritiskt sjuka patienter. 

Ett mycket mångsidigt läkemedel med ett brett spektrum av verkningar och ett brett spektrum av terapeutiska användningsområden. Många kliniska prövningar genomfördes innan det officiella godkännandet. Du kan vara säker på att det är helt säkert att konsumera och att det inte utgör något allvarligt hot mot din allmänna hälsa.

Periactin biverkningar

Sömnighet, ökad hunger och muntorrhet är vanliga biverkningar. I övrigt finns det inga sådana farliga föreningar eller några ogynnsamma återverkningar att oroa sig för. Företaget genomförde en undersökning och upptäckte att det inte fanns några allvarliga negativa effekter eller bekymmer i samband med läkemedelsanvändningen.

är det säkert att använda?

Periactin resultat före och efter: fungerar Periactin verkligen eller är det en bluff?

Periactin hämmar histaminreceptorer och stoppar kedjereaktionen som kan framkalla allergiska symtom. Det betecknas som en lugnande antihistamin eftersom det tränger in i hjärnan i stora mängder och ger sömnighet. På grund av detta och dess antihistaminfunktion är cyproheptadin fördelaktigt för att lindra klåda orsakad av allergier, vattkoppor eller eksem. Det kan vara särskilt fördelaktigt vid klåda som förvärras på natten.

Varaktighet Resultat
Efter 2-3 timmar ✔️ Ger lindring av allergisymtom
Efter två veckor ✔️ Förebygger rinnande ögon, rinnande näsa, nysningar, kliande näsa, nässelutslag och klåda.
Efter två månader ✔️ eliminerar helt och hållet allergiska reaktioner.

lycklig grupp

Våra recensioner och betyg av Periactin: Periactin fördelar och nackdelar:

Fördelar med Periactin:

 • Förbättrar kemisk intolerans mot organisk fosfat.
 • Förbättrar matsmältningen.
 • Hjälper till att stoppa blödningen. 
 • Cyproheptadin kan minska ACTH
 • Hjälper till att minska depression. 
 • Har antiandrogena egenskaper. 
 • Förbättrar uppmärksamhet och flyt. 
 • Minskar biverkningarna av vissa antipsykotika. 
 • Motverka migrän och huvudvärk.
 • Behandlar överdrivna kräkningar och allergier.

Nackdelar med Periactin:

 • Använd den inte till gravida och ammande kvinnor. 
 • Rekommenderas inte för barn under 2 år. 
 • Doseringen beror på infektionen.

Periactin positiva recensioner

Kunder som redan har köpt och använt Doxycycline har delat sin glädje. Många personer har delat med sig av sina berättelser på hälsoforum och i nyheterna om hur svårt det var att gå upp i vikt, bli av med allergisymtom och hur Periactin har förändrat deras liv. Både de som har använt det och de som har rekommenderat det berömmer dess säkerhet och effektivitet. En del personer har sagt att de aldrig trodde att de kunde komma över 110 pund, men dessa piller fick dem att äta hela kakor på en dag.

Periactin negativa recensioner

Inga rapporter om Periactin-relaterade problem har förekommit när denna artikel skrevs. Ännu har bara några få personer uttryckt missnöje med läkemedlets resultat. Varje person påverkas på olika sätt av läkemedlet. Vissa personer hävdar att det fungerar omedelbart, medan andra hävdar att det tar lång tid. I allmänhet bör Periactin inte tas under en längre tid innan man märker resultat.

Våra recensioner och betyg av Periactin: Periactin fördelar och nackdelar:

Periactin recensioner på internet och forum som Reddit eller Consumer Reports:

Det har i stor utsträckning noterats att den breda användningen av Periactin av ett stort antal människor gynnar den allmänna befolkningen. Många individer diskuterar nu sina erfarenheter av Periactin på nätet och i grupper som Reddit om hur man kan hantera smärta på ett så säkert och billigt sätt. Andra hävdar att de bara använder detta läkemedel för att gå upp i vikt.

Periactin har visat sig vara användbart för att lindra allergisymptom, den vanligaste åkomman som individer har kunnat övervinna. Människor har uttryckt sin glädje över hur snabbt de kunde lindra sina allergisvårigheter.

Periactin har några nackdelar, men det har också många positiva kundkommentarer. Periactin har fått mycket positiv feedback på flera webbplatser. Majoriteten av kunderna ger positiv feedback och hävdar att det hjälper dem att minska sina allergiska reaktionsnivåer till noll.

Är Periactin seriöst eller finns det några varningar om Periactin på internet?

Periactin ska inte användas om du är allergisk mot det. För att användas på rätt sätt kan det behöva en dosjustering eller extra testning. Periactin har potential att orsaka negativa effekter på dina tankar eller beteenden.

Periactin blir alltmer populärt bland kunderna på grund av de tydliga hälsofördelar det ger. När vi undersökte och skrev den här sidan upptäckte vi inga relevanta medicinska varningar. Detta läkemedel bör endast tas när det är uppenbart nödvändigt under graviditet. Alkohol och socker kan förekomma i flytande produkter. Om du har diabetes, leversjukdom eller någon annan sjukdom som kräver att du undviker eller begränsar dessa i din kost, fortsätt med försiktighet. Men om du får problem efter att ha tagit medicin bör du kontakta professionell sjukvård direkt.

Doktor

Vad måste jag tänka på om jag vill sluta med Periactin?

Om du har använt Periactin under en längre tid ska du inte plötsligt sluta med det. Detta kan leda till obehagliga abstinenssymtom, inklusive illamående, kräkningar och sömnstörningar. Om dessa läkemedel måste avbrytas brukar läkare normalt sänka dosen långsamt innan de slutar med medicinen.

Observera att Periactin bara är en del av behandlingen av allergisymptom. Andra behandlingar, som motion och sjukgymnastik, epidurala steroidinjektioner och livsstilsförändringar på arbetsplatsen, kan ordineras av din läkare för att förebygga det.

Var kan man köpa Periactin receptfritt? Periactin prisjämförelse och erbjudanden till salu:

Periactin används för att behandla ett brett spektrum av allergiska reaktioner. Detta läkemedel finns i tablett- och sirapsversioner (flytande) och är lämpligt för personer från två år och uppåt. Periactin används i mindre utsträckning eftersom det ger större sömnighet och andra biverkningar än andra allergiläkemedel, inklusive loratadin, cetirizin och fexofenadin.

Vissa onlinebutiker säljer detta för den vanligaste varianten av generisk Periactin för ungefär $11.70, vilket är cirka 78 procent mindre än det genomsnittliga detaljhandelspriset på $53.77.

Du kan inte få Periactin utan ett giltigt recept eftersom dessa läkemedel kräver ett giltigt recept. Du kan dock köpa generiskt Periactin utan recept från internetapotek.

Kan man köpa Periactin på apotek?

Periactin är givetvis allmänt tillgängligt på apotek runt om i landet. Dessutom är läkemedlet lättillgängligt och behövs enligt lag, så du kan få det på ditt lokala apotek. Du måste dock alltid ha ett giltigt recept för att få köpa dem. Om du vill undvika att lämna in ett recept rekommenderas det starkt att du köper det från en onlineåterförsäljare.

Kan man köpa det på apoteket?

Periactin Review Slutsats - Vår erfarenhet och rekommendation:

Periactin är en antihistamin som tas oralt och används för att behandla allergiska reaktioner. Det klassas som en första generationens antihistamin eftersom det verkar genom att undertrycka effekterna av histamin. Histamin produceras faktiskt av celler i kroppen vid allergiska reaktioner och, i mindre utsträckning, vid virusinfektioner som till exempel förkylning. När histamin binder till receptorer på några andra celler, producerar det interna förändringar som leder till att kemikalier frigörs som kan orsaka klåda, nysningar och slemutsutsöndring. Antihistaminer konkurrerar om cellreceptorer med histamin och fäster vid dem utan att aktivera cellerna.

Anteckna allt du använder och prata med din apotekare eller läkare om det. Börja inte med, avbryt inte eller ändra doseringen av läkemedel utan att först kontakta din läkare.

Förvaras i rumstemperatur, borta från direkt solljus och fukt. Håll dig borta från toaletten. Förvara alla läkemedel utom räckhåll för barn och husdjur.

Detta läkemedel har ordinerats exakt för ditt nuvarande tillstånd. Använd den inte för något annat tillstånd om inte din läkare säger åt dig att göra det. I så fall kan en annan medicinering vara nödvändig.

Människor ska inte vara rädda för materialet eftersom det har undersökts och testats grundligt av välrenommerade laboratorier innan det används. Om du bara vill vägra ett falskt köp ska du alltid köpa från en pålitlig källa. Därför är Periactin ett utmärkt antibiotikum som hjälper dig att gå upp i vikt och bli av med alla typer av allergiska tillstånd.

erfarenhet och rekommendation

Vanliga frågor om Periactin:

Vad är Periactin?

Vad gör Periactin?

Hur tar man Periactin?

Hur mycket kostar Periactin?

Var kan jag köpa Periactin utan recept?

Finns det någon kritik mot Periactin eller rekommenderas det att ta Periactin?

Har Periactin några risker eller biverkningar?

Är det säkert att ta Periactin kontinuerligt?

Behöver jag ett recept för att köpa Periactin?

Resurser:

 • https://www.webmd.com/drugs/2/drug-6976/periactin-oral/details
 • https://mybiohack.com/blog/cyproheptadine-periactin-side-effects-mechanisms
 • https://www.rxlist.com/consumer_cyproheptadine/drugs-condition.html
Skrivet av Dr. Dana Kim
Medicinsk skribent och redaktör

Dr Dana Kim är klinisk farmaceut. Hon har doktorerat i farmaci vid University of Illinois i Chicago. Hon har arbetat som apotekare för heminfusioner och har skrivit klinisk kommunikation för patienter och yrkesverksamma i mer än tio år. Dr Kim är också författare för familyfoodandtravel.com.

Visa alla inlägg av Dr. Dana Kim